Notice: Undefined index: title in /home/users/o/obiekt/www/205272/html/application/Bootstrap.php on line 58
 Obiekt Pracownia Witrazy I Mozaiki Poznan, Wielkopolska, Witraze Koscielne, Renowacja Witrazy, Mozaika Sakralna, Renowacja Mozaiki 

Jesteśmy jedną z niewielu pracowni, które bazując na profesjonalnym, kierunkowym wykształceniu zajmują się konserwacją zabytkowych witraży i mozaik. Jak każda praca konserwatorska, tak i te przy zabytkowych obiektach witrazowych i mozaikowych wymagają indywidualnego podejścia, umiejętności, poświęcenia czasu oraz wiedzy i doświadczenia.

Sosując te zasady staramy się podchodzić do konserwacji świadomie i odpowiedzialnie. W naszych poczynaniach bazujemy na zasadzch zawartych w Karcie Weneckiej oraz zaleceniach konserwatorskich wydawanych przez CVMA / Corpus Vitrearum Medii Aevii /.

Prace konserwatorskie prowadzimy całościowo począwszy od projektu i programu konserwatorskiego, a na montażu skończywszy.

W naszym zespole zajmujemy się także rozwiązywaniem innych problemów konserwatorskich wynikających z prac w obiekcie zabytkowym: konserwacją ram metalowych, laskowań, murów oraz warstw malarskich w glifach okiennych.

W dotychczasowym dorobku mamy realizacje konserwatorskie w kilkunastu zabytkowych obiektach.

Mozaika wenecka po konserwacji. Grodzisk Wlkp.
Mozaika wenecka w trakcie konserwacji. Detal. Grodzisk Wlkp.
Mozaika wenecka w trakcie konserwacji. Grodzisk Wlkp.
Mozaika wenecka przed konserwacją. Grodzisk Wlkp.
Konserwacja mozaiki na fasadzie kościoła. Widok po konserwacji.
Konserwacja mozaiki na fasadzie kościoła. Widok przed konserwacją.
Fragment witraża "Św. Jadwiga" z Jedlca przed konserwacją.
Fragment witraża "Św. Jadwiga" z Jedlca po konserwacji.
Resztki witraża z wyobrażeniem głowy Chrystusa, Miejska Górka.
Próba rekonstrukcji witraża z wyobrażeniem głowy Chrystusa.
Witraż z wyobrażeniem głowy Chrystusa po konserwacji i rekonstrukcji.
Spalony i zniszczony witraż z kościoła w Miejskiej Górce.
 
Tondo z MB Bolesną w trakcie konserwacji i rekonstrukcji.
Tondo z MB Bolesną po konserwacji i rekonstrukcji.