Autorska Pracownia Witraży i Mozaiki Magdaleny i Marcina Czeskich rozpoczęła działalność w 1997 roku.

Zajmuje się konserwacją zabytkowych obiektów witrażowych od początku - rozpoznania przyczyny zniszczeń, przez wykonanie projektu prac konserwatorskich, do samej realizacji.

Projektuje i wykonuje witraże i mozaiki sakralne, gabinetowe i monumentalne zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w domach prywatnych.

Specjalizuje się w konserwacji, restauracji i rekonstrukcji witraży i mozaik zgodnie z wytycznymi CVM / Corpus Vitreorum Medii Aevii, ogólnoświatową organizacją zajmującą się dokumentacją i konserwacją zabytkowych witraży. Pracownia dokumentuje, wydaje opinie i prowadzi wycenę zabytkowych witraży i mozaik współpracując z wybitnymi specjalistami z branży konserwatorskiej. 

Marcin Czeski od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej w specjalizacji witraże.

Prowadzi seminaria, konferencje, wykłady, odczyty, praktyki studenckie, warsztaty, plenery związane ze sztuką witrażową, mozaikową i konserwacji zabytków.

Od 2017 roku związany jest z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie jest kierownikiem Pracowni Konserwacji i Restauracji Witraży w Katedrze Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła.

 O nas: Magdalena Czeska, magister sztuki, rzeźbiarka. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz Scuola di Mosaico w Rawennie.

Dr hab. Marcin Czeski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom w Pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce, doktorat uzyskany na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2011 / absolwent Podyplomowych Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. Jana Tajchmana.

Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, udział w plenerach i sympozjach, także zagranicznych / Zlate Hory, Paryż, Romont ( Szwajcaria )/.

Nagroda dla obojga im. Brata Alberta Chmielowskiego /2006/ w dziedzinie sztuki sakralnej.

Ponad 100 realizacji w prestiżowych kościołach na terenie całej Polski, zwłaszcza Wielkopolski i Pomorza oraz liczne prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych.


Kontakt: Autorska Pracownia Witraży i Mozaiki, Wagowo 28 / 62-010 Pobiedziska k/ Poznania/.


Tel: + 48 502 624 133                       +48 693 460 701